Petőfi versek - Irodalmi kvíz

Petőfi melyik verséből származik az alábbi részlet?

Az éjszaka közeledik,
A világ lecsendesedik,
Pihen a komp, kikötötték,
Benne hallgat a sötétség.

1. Föltámadott a tenger
2. Fönséges éj!
3. Falu végén kurta kocsma

Petőfi melyik verséből származik az alábbi részlet?

Egész uton – hazafelé –
Azon gondolkodám:
Miként fogom szólítani
Rég nem látott anyám?

1. A helység kalapácsa
2. Szülőföldemen
3. Füstbement terv

Petőfi melyik verséből származik az alábbi részlet?

Szeretsz, rózsaszálam?
Én ugyan szeretlek,
Apád-anyád nálam
Jobban nem szerethet.

1. Szabadság, szerelem!
2. Reszket a bokor, mert...
3. Szállnak reményink

Petőfi melyik verséből származik az alábbi részlet?

Roskadófélben van a ház,
Hámlik le a vakolat,
S a szél egy darab födéllel
Már tudj’ isten hol szalad;

1. Megy a juhász szamáron
2. A puszta, télen
3. Pató Pál úr

Petőfi melyik verséből származik az alábbi részlet?

Még nyílnak a völgyben a kerti virágok,
Még zöldel a nyárfa az ablak előtt,
De látod amottan a téli világot?
Már hó takará el a bérci tetőt.

1. Téli világ
2. A természet vadvirága
3. Szeptember végén

Petőfi melyik verséből származik az alábbi részlet?

A pipám javában égett,
Nem is mentem én a végett!
Azért mentem, mert megláttam,
Hogy odabenn szép leány van.

1. Csendes élet
2. Befordúltam a konyhára
3. A négyökrös szekér

Petőfi melyik verséből származik az alábbi részlet?

Gondüző borocska mellett
Vígan illan életem;
Gondüző borocska mellett,
Sors, hatalmad nevetem.

1. Szomjas ember tűnődése
2. Ivás közben
3. A borozó

Petőfi melyik verséből származik az alábbi részlet?

Mit nekem te zordon Kárpátoknak
Fenyvesekkel vadregényes tája!
Tán csodállak, ámde nem szeretlek,
S képzetem hegyvölgyedet nem járja.

1. Az alföld
2. Hazámban
3. Kiskunság

Petőfi melyik verséből származik az alábbi részlet?

Borozgatánk apámmal;
Ivott a jó öreg,
S a kedvemért ez egyszer –
Az isten áldja meg!

1. A téli esték
2. Egy estém otthon
3. Mögöttem a múlt

Petőfi melyik verséből származik az alábbi részlet?

Dehogy verik, dehogy verik!
Mint a galambot etetik,
Válogat a kendermagban,
A kiskirály sem él jobban.

1. Pacsirtaszót hallok megint
2. Dicsőséges nagyurak
3. Anyám tyúkja

Petőfi melyik verséből származik az alábbi részlet?

Legyek fa, melyen villám fut keresztül,
Vagy melyet szélvész csavar ki tövestül;
Legyek kőszirt, mit a hegyről a völgybe
Eget-földet rázó mennydörgés dönt le...

1. Magyar vagyok
2. A szabadsághoz
3. Egy gondolat bánt engemet

Petőfi melyik verséből származik az alábbi részlet?

Kiülök a dombtetőre,
Innen nézek szerteszét,
S hallgatom a fák lehulló
Levelének lágy neszét.

1. Ereszkedik le a felhő
2. A tisza
3. Itt van az ősz, itt van ujra

All 12 questions completed!


Share results:

Petőfi versek - Irodalmi kvíz

Want more stuff like this?

Get the best viral stories straight into your inbox!
Ne aggódj, nem küldünk spam-et.