Petőfi versek - Irodalmi kvíz

Petőfi melyik verséből származik az alábbi részlet?

Mit nekem te zordon Kárpátoknak
Fenyvesekkel vadregényes tája!
Tán csodállak, ámde nem szeretlek,
S képzetem hegyvölgyedet nem járja.

1. Kiskunság
2. Hazámban
3. Az alföld

Petőfi melyik verséből származik az alábbi részlet?

A pipám javában égett,
Nem is mentem én a végett!
Azért mentem, mert megláttam,
Hogy odabenn szép leány van.

1. Csendes élet
2. A négyökrös szekér
3. Befordúltam a konyhára

Petőfi melyik verséből származik az alábbi részlet?

Roskadófélben van a ház,
Hámlik le a vakolat,
S a szél egy darab födéllel
Már tudj’ isten hol szalad;

1. Megy a juhász szamáron
2. Pató Pál úr
3. A puszta, télen

Petőfi melyik verséből származik az alábbi részlet?

Legyek fa, melyen villám fut keresztül,
Vagy melyet szélvész csavar ki tövestül;
Legyek kőszirt, mit a hegyről a völgybe
Eget-földet rázó mennydörgés dönt le...

1. Magyar vagyok
2. Egy gondolat bánt engemet
3. A szabadsághoz

Petőfi melyik verséből származik az alábbi részlet?

Az éjszaka közeledik,
A világ lecsendesedik,
Pihen a komp, kikötötték,
Benne hallgat a sötétség.

1. Föltámadott a tenger
2. Fönséges éj!
3. Falu végén kurta kocsma

Petőfi melyik verséből származik az alábbi részlet?

Kiülök a dombtetőre,
Innen nézek szerteszét,
S hallgatom a fák lehulló
Levelének lágy neszét.

1. Itt van az ősz, itt van ujra
2. A tisza
3. Ereszkedik le a felhő

Petőfi melyik verséből származik az alábbi részlet?

Szeretsz, rózsaszálam?
Én ugyan szeretlek,
Apád-anyád nálam
Jobban nem szerethet.

1. Szabadság, szerelem!
2. Szállnak reményink
3. Reszket a bokor, mert...

Petőfi melyik verséből származik az alábbi részlet?

Egész uton – hazafelé –
Azon gondolkodám:
Miként fogom szólítani
Rég nem látott anyám?

1. Szülőföldemen
2. Füstbement terv
3. A helység kalapácsa

Petőfi melyik verséből származik az alábbi részlet?

Borozgatánk apámmal;
Ivott a jó öreg,
S a kedvemért ez egyszer –
Az isten áldja meg!

1. Mögöttem a múlt
2. Egy estém otthon
3. A téli esték

Petőfi melyik verséből származik az alábbi részlet?

Még nyílnak a völgyben a kerti virágok,
Még zöldel a nyárfa az ablak előtt,
De látod amottan a téli világot?
Már hó takará el a bérci tetőt.

1. Szeptember végén
2. Téli világ
3. A természet vadvirága

Petőfi melyik verséből származik az alábbi részlet?

Gondüző borocska mellett
Vígan illan életem;
Gondüző borocska mellett,
Sors, hatalmad nevetem.

1. Ivás közben
2. Szomjas ember tűnődése
3. A borozó

Petőfi melyik verséből származik az alábbi részlet?

Dehogy verik, dehogy verik!
Mint a galambot etetik,
Válogat a kendermagban,
A kiskirály sem él jobban.

1. Dicsőséges nagyurak
2. Anyám tyúkja
3. Pacsirtaszót hallok megint

All 12 questions completed!


Share results:

Petőfi versek - Irodalmi kvíz

Want more stuff like this?

Get the best viral stories straight into your inbox!
Ne aggódj, nem küldünk spam-et.